Bildkälla: Stockfoto

Renewcell inleder strategisk översyn

Textilåtervinningsbolaget Renewcell meddelar att de inleder en strategisk översyn av sin kapitalstruktur samt utvärderar potentiella alternativ för att säkra ytterligare finansiering.

Beskedet kommer efter att försäljningen till fiberproducenter varit i underkant med förväntningar. Detta gäller även för innevarande månad. Försäljningsvolymerna i november väntas bli lägre än väntat och i linje med månaden innan, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Översynen initieras omgående och bland de alternativ som kan bli aktuella är ytterligare skuldfinansiering, kapitaltillskott genom en företrädesemission, kapitaltillskott genom en riktad emission till en finansiell eller strategisk investerare eller andra möjliga strategiska transaktioner.

Renewcell har ingen tidsplan för när översynen kommer att vara avklarad.

Renewcell, som har H&M som största ägare, har tappat nära 90 procent av sitt värde i år. Bolaget är noterat på First North.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER