Bildkälla: Stockfoto

Eurocine Vaccines föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i vaccinbolaget Eurocine Vaccines kallas till årsstämma den 29 december i Solna.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022/2023.

Nyval föreslås av Bengt Gustavsson som styrelseledamot. Emanuele Montomoli har avböjt omval till styrelsen.

Omval föreslås av styrelseordförande Pierre A. Morgon samt styrelseledamöterna Hans Arwidsson och Pär Thuresson.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den företrädesemission på 7,5 miljoner kronor som aviserades tidigare idag. Bolagsordningen föreslås därför ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 55 miljoner och högst 220 miljoner aktier. Aktiekapitalet föreslås minskas med 7,2 miljoner kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER