Bildkälla: Stockfoto

Eurocine Vaccines minskar förlusten (uppdatering)

(Avser information om omsättning, resultat, kassaflöde och kassa)

Vaccinbolaget Eurocine Vaccines redovisar som planerat ingen omsättning för det första kvartalet. Förlusten minskade under perioden.

Omsättningen uppgick till noll miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -2,0 miljoner kronor (-5,9). Resultat per aktie hamnade på -0,039 kronor (-0,339).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,0 miljoner kronor (-5,9).

Likvida medel uppgick per den 30 september till 3,5 miljoner kronor, att jämföra med 1,0 miljoner vid slutet av föregående period.

Bolaget har efter utgångens period beslutat om att fokusera på HSV-2 och aviserat en företrädesemission på 7,5 miljoner kronor som ska hjälpa finansiera vaccinkandidaten

"Vi planerar nu prekliniska studier inom mRNA-inriktningen som kommer att bygga vidare på våra lovande resultat och fördjupa vår förståelse för immunsvarets potential att kontrollera HSV-2-infektion. Vårt mål är att utöka vår kunskap och studera effekten i den etablerade djurmodellen, HSV-2-smittade marsvin, vilket kommer att vara värdefullt inför kommande utvecklingssteg i kliniska studier på HSV-smittade patienter", kommenterar vd Hans Arwidsson.

Eurocine Vaccines, MkrQ1-2023/2024Q1-2022/2023
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-2,0-5,9
Resultat före skatt-2,0-5,9
Nettoresultat-2,0-5,9
Resultat per aktie, kronor-0,039-0,339
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,0-5,9
Likvida medel3,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER