Bildkälla: Stockfoto

Solidx ingår aktieöverlåtelseavtal kring förvärvet av Utvecklarbolaget

It-konsultbolaget Solidx har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Utvecklarbolaget och Utvecklarbolaget Backend Stockholm (tillsammans Utvecklarbolaget), enligt ett pressmeddelande.

Solidx ingick ett avsiktavtal kring affären den 20 oktober.

Transaktionen avses ske till en initial köpeskilling om 35 miljoner kronor, fördelad på en kontant betalning om 10 miljoner kronor samt aktier i Solidx till ett värde av 25 miljoner kronor. De kontanta medlen finansieras med lån till "marknadsmässiga villkor". Teckningskursen för vederlagsaktierna uppgår till 5,05 kronor per aktie. Utspädningen är cirka 13,8 procent.

Solidx bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på koncernens resultat under kommande verksamhetsåret 2023/2024.

Tillträdet av aktierna väntas ske under den sista veckan av det här året.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER