Bildkälla: Stockfoto

Archelon Natural Resources ser positivt på möjligheten att tillåta uranbrytning i Sverige

Prospekteringsbolaget Archelon Natural Resources ser positivt på regeringens och Sverigedemokraternas beslut att tillsätta en snabbutredning för att undersöka möjligheten att åter göra uranbrytning tillåtet i Sverige. Utredningen ska vara klar redan den 15 maj i år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Archelon har i sitt dotterbolag Archelon REE flera undersökningstillstånd för sällsynta jordartsmetaller, förkortat REE på engelska. REE förekommer ofta tillsammans med uran i fyndigheter, och många av de tillstånd dotterbolaget undersöker uppvisar även tydliga radiometriska anomalier för uran. Vidare har en del av undersökningsområdena dokumenterade förekomster av uran som historiskt har undersökts av andra aktörer.

Om regeringen godkänner prospektering och utvinning av uran skulle det vara positivt för bolaget, som då skulle kunna undersöka områdena för uran utöver potentialen för sällsynta jordartsmetaller.

Det har sedan den 1 augusti 2018 varit förbjudet att bryta uran i Sverige, vilket beslutades av Löfvens regering bestående av (S) och (MP).
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER