Bildkälla: Stockfoto

Rentunder ökar omsättning och rörelseresultat

Båttvättsbolaget Rentunder redovisar ökande omsättning under helåret 2023 jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 53,0 procent till 12,7 miljoner kronor (8,3).

"Bolaget har navigerat genom globala och lokala utmaningar som stigande inflation, ett osäkert ränteläge och geopolitiska oroligheter vilket givetvis påverkat vår verksamhet", säger vd Carina Bjerner.

"Det till trots har vi ytterligare stärkt vår distribution genom tre nya installationer i Sverige och två
nya distributörer för den norska och nederländska marknaden."

Rörelseresultatet blev 0,9 miljoner kronor (-2,2), med en rörelsemarginal på 7,1 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,9 miljoner kronor (-2,2).

Ingen ordinarie utdelning föreslås (0).

Rentunder, Mkr20232022Förändring
Nettoomsättning12,78,353,0%
Rörelseresultat0,9-2,2
Rörelsemarginal7,1%
Nettoresultat0,9-2,2
Ordinarie årsutdelning per aktie, kronor00
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER