Bildkälla: Stockfoto

Kepler och Redeye höjer sina riktkurser för MGI

Redeye och Kepler Cheuvreux höjer sina riktkurser för spel- och mediebolaget MGI, Media and Games Invest.

Kepler höjer sin riktkurs till 17 kronor, från tidigare 15, och upprepar köp för MGI. Kepler anser att aktien är attraktiv givet förbättrade marknadsutsikter och låga värderingsmultiplar. Analyshuset spår intäkter om 356 miljoner euro under 2024, 10 procent organisk tillväxt. en justerad ebitda-marginal på 30 procent, oförändrad jämfört med 2023. Kepler prognostiserar en genomsnittlig årlig tillväxttakt för justerad ebitda på 11 procent under perioden 2023-2026.

Redeye pekar på en stark Q4-rapport och goda utsikter. Analyshuset har höjt sina försäljningsprognoser med 7 procent för 2024 och 9-10 procent för 2025-2026. Vad gäller organisk tillväxt intar man en mer konservativ hållning och spår en ökning med 10 procent för 2024.

Redeye höjer också sitt värderingsintervall till 12-42 kronor, från tidigare 10-38. Basscenariot har nu ett motiverat värde om 30 kronor, upp från 27.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER