Bildkälla: Stockfoto

Redeye höjer motiverat värde för Acconeer pga bättre än väntade emissionsvillkor

Radarsensorbolaget Acconeer får sitt motiverade värde höjt av Redeye till 17 kronor (15) under basscenarot efter att villkoren i företrädesemissionen visat sig vara bättre än förväntat. Det framgår av en uppdragsanalys.

Bolaget avser att emittera cirka 35,5 miljoner aktier, vilket är lägre än Redeyes prognos på cirka 40 miljoner aktier till följd av en lägre väntad teckningskurs på 3,75 kronor per aktie. Teckningskursen blev fastställd till 4,20 kronor per aktie i emissionen.

Redeye noterar också att Acconeers största aktieägare BGA Invest ingått en teckningsförbindelse om 10 miljoner kronor. Det bedöms ge ytterligare stöd åt transaktionen.

“Vi antar att företrädesemissionen kommer att bli fulltecknad, utan att några garantiåtaganden aktualiseras, eftersom rabatten i företrädesemissionen är så attraktiv”, skriver Redeye.

Analyshuset reviderar sina estimat till följd av det nya antalet aktier, samt höjer sina långsiktiga estimat för 2024-2029.

Det nya motiverade värdet under bear- och bullscenariot är 8 kronor (6) respektive 27 kronor (21).
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER