Bildkälla: Stockfoto

Wntresearch föreslår omvänd split 1:100 och ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i forskningsbolaget Wntresearch kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår nyval av Åsa Kornfeld som styrelseledamot.

Omval förelsås av ordförande Christer Nordstedt samt ledamöterna Tommy Andersson, Gudrun Anstrén, Mats Lindskog, Janna Sand-Dejmek och Peter Ström.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Stämman föreslås besluta om ett incitamentsprogram på 99 500 teckningsoptioner, räknat efter omvänd split.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en omvänd split med villkor 1:100, innebärande att hundra befintliga aktier sammanläggs till en aktie. Bolagsordningen föreslås därför ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 4,75 miljoner och högst 19 miljoner aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER