Bildkälla: Stockfoto

Paradox styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i gamingbolaget Paradox kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj i Stockholm.
Aktieägarna kan också poströsta i förväg.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,00 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Håkan Sjunnesson samt ledamöterna Fredrik Wester, Mathias Hermansson, Linda Höglund och Andras Vajlok.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Stämman föreslås besluta om ett incitamentsprogram riktat till nyckelpersoner på högst 528 000 teckningsoptioner.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER