Bildkälla: Stockfoto

Modelons styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i mjukvarubolaget Modelon kallas till årsstämma tisdagen den 14 maj i Lund.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Christer Ljungberg samt ledamöterna Eric Bantegnie, Hilding Elmqvist och Mark Shay.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Stämman föreslås besluta om två incitamentsprogram riktat till anställda, dels på högst 47 000 teckningsoptioner och dels på högst 55 500 teckningsoptioner.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER