Bildkälla: Stockfoto

Syncro Group genomför riktad emission av units till emissionsgaranter och kvittningsemission

Styrelsen för plattformsbolaget Syncro Group har beslutat att genomföra en riktad emission av units till emissionsgaranter och en riktad kvittningsemission i samband
med den avslutade företrädesemissionen.

Teckningskursen i ersättningsemissionen och kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 kronor per unit, motsvarande 0,06 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

Samtliga units som emitterats i ersättningsemissionen och kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER