Bildkälla: Stockfoto

Akelius ökade driftnettot

Fastighetsbolaget Akelius redovisar ökande nettoresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 87 miljoner euro (81), en ökning med 7,4 procent mot föregående år. För jämförbara fastigheter växte intäkterna med 8,2 procent (13,1).

Driftnettot uppgick till 47 miljoner euro (40), en ökning med 17,5 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -16 miljoner euro (-18).

Resultatet före skatt var 31 miljoner euro (-24).

Resultatet efter skatt blev 12 miljoner euro (-33).

Resultat per aktie uppgick till 0,00 euro (-0,01).

Direktavkastningskravet ökade från 4,74 till 4,77 procent. Den negativa värdetillväxten under 2024 var 16 miljoner euro.

"Akelius fortsätter att förbättra portföljen. Slutförandet av stora investeringsprojekt och att minska vakanserna lönar sig. Resultatet är starka hyresintäkter och ökat driftöverskott. Akelius bevakar fastighetsmarknaden noggrant och är selektiva med transaktioner", säger vd Ralf Spann.

Akelius, MEURQ1-2024Q1-2023Förändring
Hyresintäkter87817,4%
Driftnetto474017,5%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-16-18
Resultat före skatt31-24
Nettoresultat12-33
Resultat per aktie, EUR0,00-0,01
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER