Bildkälla: Stockfoto

Humble föreslår nyval av vice vd Noel Abdayem till styrelsen

Aktieägarna i foodtechbolaget Humble kallas till årsstämma onsdagen den 22 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Valberedningen föreslår nyval av Noel Abdayem som styrelseledamot. Han är vice vd i bolaget och grundare av dotterbolaget The Humble Co. Han är via bolaget NCPA Capital den tredje största aktieägaren i Humble.

Omval föreslås av ordförande Dajana Mirborn samt ledamöterna Henrik Patek, Ola Cronholm, Pål Bruu och Sara Berger.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Stämman föreslås besluta om ett incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner på högst 6,0 miljoner teckningsoptioner.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER