Bildkälla: Stockfoto

Aptahems vd ser det som viktigt att snabbt få god effektdata för Apta-1

Forskningsbolaget Aptahem meddelade igår att man kommer att göra en fas 2 PoC-studien med Apta-1. PoC står för Proof-of-Concept.

Bolaget har tidigare kommunicerat att de skulle genomföra en studie i friska frivilliga försökspersoner, en fas 1b studie. Den planerade studien ska mäta effekten av Apta-1 i patienter med akuta och allvarliga inflammatoriska sjukdomar. Den finala studiedesignen är för närvarande under utvärdering.

Vad innebär det här konkret i tidsvinst - hur mycket snabbare kommer Apta-1 potentiellt till marknaden?

- Initialt innebär det en tidsvinst och speciellt på vårt kliniska utvecklingsprogram. Detta återspeglas förhoppningsvis på övriga aktiviteter och mål, uppger Mikael Lindstam, vd på Aptahem, för Finwire.

De är flera faktorer som gör att man nu går vidare med en PoC-studie i fas 2.

- Det är en kombination av de resultat vi sammanställt under 1a studien och övriga studier under samma period vilka sedan behandlats i de dialoger vi fört med våra experter. Även diskussioner med möjliga samarbetspartners som investerare har varit tongivande, uppger Lindstam.

Han menar att det också underlättar eventuella framtida partnerupplägg.

- Att vi kan komma snabbare i patienter och förhoppnings där generera goda effektdata kommer att spela roll för partner upplägg och därmed finansiering av verksamheten så det är viktigt att vi kan ta oss igenom detta fas 2 steg i patient, uppger Lindstam.

Han ser inte något rekryteringsbehov i spåren av förändringen.

- Aptahem är ett semi-virtuellt bolag och vi har den organisation på plats som vi behöver i dagsläget. Vi arbetar i en flexibel modell där vi anlitar de experter och kompetenser vi behöver efterhand som behoven uppstår.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER