Bildkälla: Stockfoto

Enrads styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i energilösningsbolaget Enrad kallas till årsstämma den 23 maj i Borås.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Mats Åström samt ledamöterna Andreas Bäckäng, Jörgen Rogstam och Jens Helgesson.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram, dels riktat till vd och nyckelpersoner på högst 600 000 teckningsoptioner och dels riktat till nyckelpersoner på högst 400 000 teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande högst 1,68 miljoner nya aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER