Bildkälla: Stockfoto

Penser sänker motiverade värdet för Raketech

Igaming-bolaget Raketech rapporterade Q1-siffror som var i linje med vinstvarningen och baserat på den givna guidningen, väljer Penser Access ny Carnegie att sänka sina estimat, vilket också leder till ett lägre motiverat värde. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.

Penser sänker intäktsprognosen med 8,9 procent, och bedömer bland annat att Affiliate marketing kommer att se en utmanande marknad under andra kvartalet innan man återgår till tillväxt under andra halvåret 2024.

"Givet att intäktsmixen ändras med en högre andel sub-affiliatiion där bruttomarginalen är väsentligt lägre sänker vi våra ebitda-estimat under prognosperioden med 19,9 procent på innevarande år och 11,7 procent under perioden 2025-26", skriver analyshuset vidare.

De sänkta prognoserna leder till det nya motiverade värdet 16-20 kronor (18-22).

"Trots de sänkta estimaten bedömer vi att bolaget kommer kunna generera ett fritt kassaflöde, före earnouts, på cirka 50 miljoner euro, under resterande del av prognosperioden, vilket kan ställas mot återstående earnouts om 34 miljoner euro. Vi ser således en fortsatt potential för en hög återbäring till aktieägarna under kommande år", avslutar Penser.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER