Bildkälla: Stockfoto

Dala Energi får bud från Nordion Energi - vill bli majoritetsägare i nybildat bolag (uppdatering)

(avser rubrik, tillägg av stycke 6 samt info om storleken på Ellevios bud)

Energibolaget Dala Energi har mottagit ett villkorat bindande erbjudande från Nordion Energi om att bilda ett nytt bolag som hyser Dalas verksamheter inom elnät, fibernät och infraservicetjänster, och i vilket Nordion kommer att vara majoritetsägare med 51 procent.

Nordion väntas förvärva sitt delägande till en värdering av verksamheten på motsvarande 3 517 miljoner kronor.

Dala Energi uppger i ett pressmeddelande att det har ingått ett avtal med Nordion om att exklusivt slutförhandla partnerskapet och de kommersiella villkoren för transaktionen, som parterna huvudsakligen har kommit överens om.

Ett avtal om genomförande av transaktionen kommer att ingås efter att sedvanlig due diligence genomförts. Detta arbete väntas bli färdigt i september.

"Vi ser stora möjligheter med ett partnerskap med Nordion Energi där vi kan fortsätta som en regional leverantör, vara lokalt förankrade som Dala Energi och samtidigt tillvarata operativa synergier och stärka vår konkurrensförmåga till nytta för kunderna, ägarna och medarbetarna", säger Bengt Östling, vd för Dala Energi.

Nordions bud kombinerat med övriga verksamheter i Dala (kraftproduktion och deläganden i intressebolag) samt justering för nettoskuld, indikerar att värdet för samtliga aktier i Dala uppgår till cirka 3 400 - 3 600 miljoner kronor.

Sedan tidigare har Ellevio budat på hela Dala Energi värt cirka 2 201 miljoner kronor. Styrelsen i Dala har rekommenderat aktieägarna att inte acceptera det. Acceptfristen löper ut den 28 juni. Budet är villkorat av att det accepteras till 90 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER