Bildkälla: GlobeNewswire Inc.

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition presenterar prekliniska data som visar att golexanolon minskar inflammation i hjärnan och motverkar motoriska symtom

STOCKHOLM, SVERIGE 11 januari 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har presenterat resultat från en preklinisk studie som visar att läkemedelskandidaten golexanolone har en dämpande effekt på neuroinflammation i lillhjärnan, vilket leder till att sjukdomsrelaterade motoriska störningar upphör. Studien ger ytterligare ökad förståelse för golexanolons verkningsmekanism och belyser dess potential att behandla symtom relaterade till rörelse och koordination. Studien genomfördes i samarbete med dr Vincente Felipo vid laboratoriet för neurobiologi, Centro de Investigación Principe Felipe, Valencia.

Neuroinflammation är en komplex process som normalt sker i det centrala nervsystemet, där immunceller aktiveras för att upprätthålla hjärnans funktion och motverka sjukdom. När denna process hamnar ur balans uppstår neurologiska funktionsnedsättningar, vilket ses i sjukdomstillstånd som hyperammonemi och hepatisk encefalopati. Sjukdomstillstånden framkallar bland annat förvirring, extrem trötthet, yrsel och försämrad koordination och kognition vilket påverkar den drabbades livskvalitet kraftigt negativt. Behandlingar som specifikt begränsar skadlig neuroinflammation är därför önskvärda.

Med hjälp av en preklinisk sjukdomsmodell som framkallar neuroinflammation visade bildanalyser att aktivering av immunceller i lillhjärnan – det hjärnområde som styr rörelse och koordination – mildrades av behandling med golexanolon, jämfört med en kontrollgrupp. Ytterligare analyser visade att stora kroppsrörelser och koordination normaliserades efter behandling med golexanolon. Sammanfattningsvis indikerar resultaten att skadlig neuroinflammation och sjukdomsrelaterade motoriska symtom skulle kunna lindras genom att korrigera GABAA-receptorns aktivitet med golexanolon.

”Vi gläds åt Umecrine Cognitions fortsatta framsteg och är positiva till den vidare kartläggningen av golexanolons verkningsmekanism. Resultaten visar att golexanolol kan få stor betydelse som en framtida behandling av inflammatoriska sjukomar i CNS”, säger Viktor Drvota, vd, Karolinska Development.

Karolinska Developments direkta ägarandel Umecrine Cognition uppgår till 70 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga


Pressmeddelandekälla >>
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER