Bildkälla: GlobeNewswire Inc.

SkiStars avyttring av sin andel i den österrikiska skidanläggningen i St. Johann in Tirol fullföljd

Såsom meddelats av SkiStar den 5 maj 2021 avyttrar bolaget sin andel om 68 procent i den österrikiska skidanläggningen St. Johanner Bergbahnen GmbH (”St. Johann”). Detta som ett led i SkiStars strategi att inför kommande år fokusera helt på den skandinaviska marknaden, bland annat mot bakgrund av förändrade resvanor. Samtliga godkännanden enligt österrikiska regler har nu erhållits och transaktionen har därmed idag fullföljts.

- Genom avyttringen av St. Johann stärker vi vår position som den ledande semesterarrangören för Skandinavien. Det känns väldigt bra att transaktionen nu är klar, så att vi kan lägga allt fokus på att vidareutveckla vår verksamhet på vår hemmamarknad. Som tidigare meddelats ökar vi nu investeringstakten; i ett första läge investeras i två nya stolliftar i Åre och vi gör nu till sommaren en året runt-satsning i Hammarbybacken i Stockholm med utökat utbud för våra gäster, säger VD Stefan Sjöstrand i en kommentar.

SkiStar har sålt samtliga sina aktier i St. Johann till St. Johanner Bergbahnen Beteiligungs GmbH, istället för till den tidigare angivna köpare, Schultz Gruppe, med anledning av beslut i godkännandeprocessen som transaktionen villkorats av. I övrigt sker transaktionen på de villkor som tidigare meddelats innebärande att SkiStar idag, vid transaktionens fullgörande, erhållit återbetalning om 15 MEUR av till St. Johann lämnade aktieägarlån om sammanlagt 19,5 MEUR samt en kontant köpeskilling om 2 EUR. Transaktionen medför för SkiStars del en slutlig negativ resultatpåverkan med 116 MSEK, varav +12 MSEK utgörs av ackumulerade omräkningsdifferenser, vilket är i linje med vad som tidigare meddelats såsom preliminär resultatpåverkan.

Se även tidigare pressmeddelanden avseende SkiStars avyttring av St. Johann: http://www.skistar.com/sv/corporate/press-kontakt/pressmeddelanden/.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 januari 2022 klockan 14.45 CET.

Ytterligare information lämnas av:
Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar
Fjällturismbolaget SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver fjällanläggningar i Sälen, Vemdalen, Åre och Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige samt i Hemsedal och Trysil i Norge. Verksamheten delas in i tre segment; Drift av fjällanläggningar, Fastighetsutveckling & exploatering samt Drift av hotellverksamhet. Som den ledande semesterarrangören för Skandinavien är SkiStars affärsidé att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga


Pressmeddelandekälla >>
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER