Bildkälla: GlobeNewswire Inc.

Presentation av dLabs nya styrelsemedlem Lars-Erik Löf

Lund 25 maj 2023

Dlaboratory Sweden AB (publ) ger idag en vidare presentation av Lars-Erik Löf som valdes till ny styrelseledamot vid bolagets årsstämma den 5 maj 2023. Lars-Erik Löf kommer närmast från rollen som utvecklingsansvarig och teknikchef på Dala Energi.

Lars-Erik Löf är väl meriterad med lång erfarenhet från energisektorn. Som utvecklingsansvarig på Dala Energi var han drivande i att utveckla elnätsbranschen för att möta samhällets förändrade krav på elförsörjning och engagerade sig hur teknik och digitalisering kan påskynda omställningen.

”Energibranschen möter stora utmaningar och vi ser ett behov av Lars-Eriks gedigna kunskap inom både teknik- och verksamhetsutveckling i elnätsbolag. Han blir en viktig del i bolagets fortsatta arbete för att positionera dLab som en nyckelaktör i energisektorns omställningsarbete”, säger styrelseordförande Tove Janzon.

Lars-Eriks ledarskap kännetecknas av ett ständigt förbättringsarbete och ett mod att tänka nytt för att möta förändrade krav och utmaningar för såväl teknik som organisationer.

”Det känns hedrande att ta plats i styrelsen i ett så spännande bolag som dLab. Potentialen är stor och branschen befinner sig nu i ett skede där den måste vara innovativ och proaktiv, vilket jag ägnat många år åt att driva på. Där ser jag att min branscherfarenhet från verksamhet, drift och det anläggningstekniska, kan bidra till att stärka dLabs ställning i den pågående energiomställningen. dLabs portfölj erbjuder inte bara en stor affärsnytta för elnätbolagen, utan ger i slutändan en rejäl kundnytta för både elkonsumenten och samhället som får en ökad stabilitet i leveransen”, säger styrelseledamot Lars-Erik Löf.

Sedan stämman 5 maj består styrelsen av styrelseordförande Tove Janzon samt styrelseledamöterna Gunnar Bergstedt, Jessica Fredson, Lars-Erik Löf, och Fredrik Akke. Lars-Erik är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende till dess större ägare.

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Jacobson, VD dLab
Telefon: +46(0)70-499 99 34
E-post: rickard.jacobson@dlaboratory.com
Hemsida: www.dlaboratory.com

Om Dlaboratory Sweden AB (publ)

Dlaboratory Sweden AB är en cleantechgrupp som erbjuder en intelligent digital plattform som skapar förutsättningar för energisektorn att bidra till framtidens hållbara samhälle. Genom intelligent analys av elnätet och förutsättningar för datadrivna beslut, skapas möjligheter till ett moderniserat arbetssätt och ett mer motståndskraftigt elnät. dLabs kommersiella verksamhet startade 2015 och bolaget har sitt säte i Lund. Bolagets aktie (DLAB) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.


Pressmeddelandekälla >>
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER