Bildkälla: GlobeNewswire Inc.

Kommuniké från extra bolagsstämma 2022 i Fingerprint Cards AB (publ)

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter, och valde Christian Lagerling till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Styrelsen består av Ted Elvhage, Alexander Kotsinas, Dimitrij Titov, Juan Vallejo och Christian Lagerling.

Sofia Bertling och Tomas Mikaelsson lämnar styrelsen, och stämman beslutade att styrelsearvodet för avgående styrelseledamot ska utgå för varje påbörjad kalendermånad av mandattiden mellan årsstämman och den extra bolagsstämman med 1/12 av på årsstämman för 2022 fastställt (i) styrelsearvode och (ii) arvode för kommittéarbete. Vidare beslutade stämman att styrelsearvodet för den nye styrelseordföranden ska utgå med 450 000 kronor (motsvarande 8/12 av det på årsstämman 2022 fastställt arvode till styrelsens ordförande).

För information, vänligen kontakta:

Investor Relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com

Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com

 
Om Fingerprints
Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).
 

Bilaga


Pressmeddelandekälla >>
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER