Bildkälla: Ekerlids Förlag

Bo i hyresrätt - en fattigdomsfälla

Ekonomi Att långvarigt bo i en hyresrätt är enklaste och mest kraftfulla sättet att förlora förmögenhetmässigt relativt övriga befolkningen som äger sitt boende, menar Gästa Carlberg som nyligen släppte boken Bli Bostadsmiljonär, tillsammans med Joanna Redebrant Törngren.

Förutom att du som hyresgäst genom din hyra måste betala en marginal till fastighetsägaren, missar du som hyresgäst den värdetillväxt som skapas genom inflation på sitt boende. Det sistnämnda är största skälet till att svenskarnas förmögenheter ökat kraftigt under flera decennier, menar Gösta. 

-Därtill är framför allt bostadsrätter kraftigt skattegynnade jämfört med människor som bor i en hyresrätt.  

Den kraftiga kreditexpansionen och svenskarnas ökade belåning har nästan uteslutande handlat om en form av konsumtion, köp av bostäder, fortsätter han. Värdetillväxten på fastighetsmarknaden har skapat stora förmögenheter för alla som haft hem eller fritidshus i någorlunda befolkade områden oavsett geografi. Men myntet har också en baksida i form av alla de människor som lämnats i bakvattnet förmögenhetsmässigt. 

-Den största skillnaden mellan människor i Sverige, i kronor räknat, handlar inte längre om vilken utbildning eller jobb du har. Det handlar om huruvida du äger ditt boende, säger Gösta, med eftertryck. 

Har du bott de senaste 15-20 åren i hyresrätt har du släpat efter förmögenhetsmässigt så till den grad, att det i storstäderna inte längre är möjligt att köpa sig ett eget motsvarande boende.

Denna kraftiga omfördelning av resurser är, enligt honom,  ytterst en konsekvens av den aggressiva penningpolitik som förs i Sverige och övriga världen sedan den amerikanska bolånekrisen när Lehman Brothers gick i konkurs. Ironiskt nog var upptakten till dessa amerikanska problem, reformer som just syftade till att underlätta för mindre bemedlade människor att kunna köpa sitt boende. 

-Efterdyningarna håller dock på att skapa kanske ännu värre klyftor än tidigare i länder som Sverige, ett land där det redan tidigare var svårt att jobba sig till en förmögenhet. Om inte bostadspriserna slutar att stiga mer än löneutvecklingen inom kort, kommer det snart inte att vara lönsamt att överhuvudtaget gå till jobbet.

 

Av Nina Jansdotter

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER