Bildkälla: Stockfoto

Brittiskt AI-bolag automatiserar compliance och tar sikte på Sverige

Teknologi Londonbaserade FinregE använder AI, avancerade algoritmer, Machine Learning och NLP för att tolka och sammanfatta regulatoriska eller legala texter. Nu är siktet inställt på Norden.

39 våningar upp i en av skyskraporna i Canary Wharf i London sitter AI-bolaget FinregE som nu ställer in siktet på Norden. Sedan 2018 servar de härifrån en stadigt växande skara kunder över hela världen – myndigheter, globala investmentbanker, förvaltare och försäkringsbolag - och nu ska Norden och Sverige få ett tydligare fokus. Börsvärlden mötte bolaget för att få reda på mer och talade med dem om deras avancerade lösningar, synen på teknologiers framfart och påverkan dessa har inom risk och compliance.

”Vi ser Norden som en nyckelmarknad för vidare expansion och är fullt övertygade om att vår banbrytande teknologi kommer uppskattas på ett likvärdigt sätt i norr som vi ser hos våra kunder här i London eller i USA” säger Micael Tibbelin, som anlitats av FinregE som ansvarig för bland annat affärsutveckling och vidare kommersialisering.

Genom att kombinera multipla teknologier så som AI, avancerade algoritmer, Machine Learning och NLP (Natural Language Processing) har bolaget lyckats automatisera en traditionellt väldigt manuellt driven, tidskrävande och oerhört kostsam process. ”Som första bolag i världen möjliggör vår plattform inte bara att löpande bevakning av alla nödvändiga globala informationsflöden och tillhörande inhämtning automatiseras, filtreras och struktureras, utan också att våra kunder kan använda vår AI-baserade teknologi för att läsa igenom, tolka och sammanfatta innehållet i komplexa regulatoriska eller legala texter från myndigheter och tillsynsorgan. Enklast uttryckt laddar man upp ett eller flera dokument på plattformen, sedan frågar man exempelvis vilken påverkan innehållet har på den egna organisationen, hur man måste förhålla sig till ett eller flera specifika regelverk eller hur dessa skiljer sig från tidigare krav, och får därefter svaren på någon sekund”.

Teknologi riktad mot Compliance-sektorn har funnits ett tag, och det råder ingen tvekan om att påverkansgraden är tydlig. Det handlar om effektivisering och substantiella kostnadsbesparingar men också att reducera risker associerade med regelefterlevnad. Olika analyser och rapporter försöker kvantifiera RegTech-marknaden och dess utsikter. Den faktiska siffran varierar, men någon sorts konsensus är att för de aktörer som lyckas utveckla den bästa teknologin väntar en mångmiljardmarknad. Vilken dessutom kommer påverka och omfatta samtliga större geografier. ”Våra mätningar påvisar att vår AI motor arbetar med över 90% träffsäkerhet och utför arbetet 200-300 gånger fortare än existerande traditionella och manuella processer. Samtidigt har våra kunder förklarat för oss att riskerna för non-compliance reduceras med likvärdiga siffror. Det samma går att applicera i förhållande till kostnadsbesparingar. Det blir stora siffror och belopp genomgående, och på samtliga berörda områden”.

Det råder delade meningar om hur stor påverkan AI och teknologiska framsteg kommer ha på branschen specifikt. Åsikterna är många, debatterna frekventa och skillnaderna i slutsatser indikerar att ett slutligt svar ligger i framtiden. ”Det vore orimligt att anta att dessa faktorer inte kommer ha en oerhört dramatisk påverkan på industrin och kraftigt driva effektivitet och riskreducering framåt. Personligen har jag svårt att se att man både ur ett risk, men också i ett operativt perspektiv, inte kommer skynda på med integrering av denna typ av teknologi. Det blir helt enkelt för dyrt att ignorera uppsidorna och de positiva effekterna som följer. Speciellt inom ett område med skenande kostnader, stegrande komplexitet och oerhört stränga konsekvenser och påföljder för de som förbiser eller begår misstag i förhållande till ansvarskraven”.

 

Vill du veta mer, klicka här för att besöka https://finreg-e.com

 

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER