Bildkälla: Stockfoto

Duearity – ett stort steg mot att hjälpa miljontals människor. En kommande tiotaggare där Risk/Reward är fantastiskt fin!

Gästanalys Duearity är i slutskedet av utvecklingen av sin produkt, Tinearity. Man vänder sig till personer som lider och besväras av tinnitus, en grupp som har stor benägenhet att köpa lösningar som lindrar symptomen. Efter Googling och Forumläsning ser jag en enorm marknad där väldigt många lider av tinnitus och de verkar vara villiga att prova det mesta för att få hjälp. Duearity har förutsättningar för att bli en riktig intressant och lönsam investering både på kort och lång sikt.

Marknad
Marknaden beräknas till cirka 5 procent av befolkningen. Marknadspotentialen utifrån de siffror som anges i memorandumet med endast fokus på de 2 – 3% som har riktigt svåra besvär ger följande:
Norden: 0,8 – 1,3 Miljarder €
Europa: 23 – 34 Miljarder €
Nordamerika: 11 – 17 Miljarder €
Asien (utvalda länder): 89 – 135 Miljarder €

Break-even nås vid 1 600 sålda Tinearity. Utifrån en rimlig prissättning skall bolaget uppnå positivt kassaflöde och vinst redan 2022, vilket helt klart är möjligt.
2023 förväntar man en vinst om 25 Mkr.

Vad är tinnitus?
Tinnitus är att höra ljud som inte har en yttre källa, allt från pip-ljud, toner, tjut, brus och visslande. Tinnitus kan leda till koncentrationsproblem, sömnsvårigheter, oro och depression vilket innebär personligt lidande och stora samhällskostnader.
Tinnitus kan bero på flera olika saker, till exempel hörselskador, buller, stress, olika sjukdomar och biverkning av läkemedel.


Produkten - Tinearity
Tinearity är en unik produkt, den innehåller ett litet ljudelement som genererar vitt brus in i örat via skallbenet vilket innebär att örongången är fri. Tinearity är enkel att använda och kräver inga ingrepp, kommer att vara tillgänglig via egen webbshop i början av 2022 i Europa för att senare under 2022 erbjudas i Nordamerika.
Sommaren 2020 lämnade Duearity in en patentansökan gällande Tinearity och nästkommande produkt, Tinearity-AI.
Produktion

Produktion
Duearity samarbetar med en producent för att produktionsanpassa Tinearity, därmed undanröjs risken att den utvecklade produkten inte går att producera när det är dags.

Tinearity-AI
Utvecklingen av nästa generation hjälpmedel redan startat, Tinearity-AI, ett system som ska vara färdigutvecklad i slutet av 2023.

Konkurrenter
Det finns bl.a kuddar som sänder vitt brus, olika typer av högtalare, hörsnäckor kopplad till en app som sänder vitt brus och hörapparater med vitt brus, bara för att nämna några.
Slutsatsen är att Tinearity är en flexibel och mycket bättre produkt. Med Tinearity kan man behandla symptomen under sömn, när man äter, på bussen, under mötet, när man utövar fritidsaktiviteter, osv.

Tinnitus som marknad1
10–20 procent av befolkningen upplever tinnitus i större eller mindre grad, många kan leva ett normalt liv, men 2–3 procent av befolkningen har extremt svår tinnitus som påverkar dem så pass mycket att de inte kan arbeta eller delta i sociala sammanhang. Ungefär 5–6 procent av befolkningen har besvär med tinnitus så ofta att de har depression och sömnsvårigheter. Tinnitus finns i alla åldersgrupper, men äldre är något överrepresenterade. Ungas bruk av hörlurar ses också som skadligt beteende och är en potentiell risk.

Ekonomiska mål
Mål att uppnå positivt kassaflöde och vinst på 6 miljoner kronor 2022 (beräknat att 3 000 köper Tinearity), detta är möjligt då vinstmarginalen för enhet och engångsplåster är mycket attraktiv.
Prognos:
2023 - vinst på 31 Mkr (9 000 kunder)
2024 - vinst på 42 Mkr (25 000)
2025 - vinst på 100 Mkr (60 000)

Visst låter det super!

Har vi inte hört detta förr?

Som investerare har jag lär mig att inte ta siffror som kommuniceras från bolaget som en sanning. Här finns starka skäl att målsättningarna kommer att uppnås. Enormt stor marknad, en unik och flexibel produkt som säljs till ett överkomligt pris via egen webbshop. Bolaget kommer i ett första steg fokusera på direktförsäljning till kunder, för att sedan sälja via apotek, kliniker (audionomer, psykologer) och distributörer.

Visst finns det några få tusen bland 37 miljoner personer i Europa som köper Tinearity de kommande åren? Man har verkligen inte tagit i när man kommunicerar sina mål, kanske till och med i underkant.

Marknadsföringen i olika digitala kanaler har redan startat med syftet att synliggöra webbshopen. På kort tid har man, enbart genom att marknadsföra Tinearity i två länder, byggt upp en kunddatabas som redan nu består av mer än 1 000 intresserade personer.

Organisation & Styrelse
Tre av fyra grundare är delägare i produktutvecklingsbolaget OIM Sweden AB. Peter Arndt, Arash Golshenas och Ali Jehanfard äger och driver bolaget OIM sedan flera år och är specialister på medicinteknik, allt från att ta fram ett första koncept till CE-märkning och produktion. Jag har läst att det finns de som är oroliga för det nära samarbetet och ägarstrukturen mellan OIM och Duearity, och detta delar jag inte alls. Det är snarare en framgångsfaktor som möjliggör fokus och engagemang på en annan nivå. VDn, Fredrik W har mångårig erfarenhet som VD i olika tillväxtbolag.

Styrelseordförande Rom Mendel, tidigare marknadschef och VD i Cochlear Bone Anchored Solutions, ett av världens största företag inom hörselhjälpmedel och styrelseledamot Eva Vati har båda vad som krävs för att leda Duearity framåt. De har dessutom tecknat sig för 100 000kr vardera i emissionen, vilket även Peter, Fredrik och Ali gjort via sina bolag. Starka signaler!

Ägarbild och Lock-up
Jag gillar en stark ägarbild från grundare och ledning.


Samtliga stora aktieägare har signerat lock-up avtal (100%) de kommande 12 månaderna. Innan noteringsemissionen var 84% av aktierna fångade av lock-up avtal, efter notering är endast 39% ute på marknaden, låg free-float ger ofta bra tryck!


Värdering av Duearity?
Jag räknar på framtida intäkter för att få ett investeringscase, med en realistisk försäljningsvolym och en relativt låg multiplikator (12x) får vi ett bolagsvärde strax under 400Mkr inom 2 år. Med 13 486 204 aktier ger det en kurs på 30kr. Alltså 375% högre än börsintroduktionen på 6,30.

Räknar vi på den förväntade vinsten för 2025, blir aktiekursen 90kr och då mina vänner har vi en tiotaggare efter mindre än 4 år efter börsintroduktion. Låg free-float, kort tid till försäljningsstart och en enorm marknadspotential tror jag att vi redan på kort sikt kan se en rejäl uppvärdering, sedan är det bara att lägga aktierna i byrån.


Disclaimer:

Jag äger aktier i bolaget och kan inte anses som oberoende. All handel med värdepapper så som aktier medför en risk och beslut att handla sker på eget ansvar. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. 

Ansvarsfriskrivning

Analysen ska inte ses som någon form av investeringsrådgivning utan som uppmuntran att själv läsa på om bolaget och dra egna slutsatser. Analysen är i huvudsak baserad på av bolaget kommunicerad information och viktiga externa aspekter kan därför oavsiktligt ha missats. Reservation för att oavsiktliga felaktigheter kan förekomma men analysen är gjord utifrån författarens bästa förmåga.

 Författaren: @uniqius äger aktier i bolaget

Twitterlänk:  https://twitter.com/uniqius


1 British Tinnitus Association | All you need to know (ringing ears)
1 American Tinnitus Association (ata.org)

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER