I SAMARBETE MED HEXICON
Bildkälla: Hexicon

Hexicon leder vägen för flytande vindkraft in i framtiden

Förnybar energi Vindkraft har länge varit en viktig källa för förnybar energi, men vindkraftverk på land har sina begränsningar. Det är här flytande vindkraft kommer in i bilden. Vindens potential ute till havs är näst intill obegränsad och elproduktion ute på djupa vatten varken syns eller hörs. Dessutom kan flytande vindkraft lättare samexistera med andra intressenter. Det är därför som Hexicon, ett svenskt företag, har utvecklat en affärsmodell som både utvecklar tekniken och tidigt går in i nya marknader inom flytande vindkraft.

 

"Flytande vindkraft är en viktig komponent i framtidens energimix och en av dess största fördelar är att det kan byggas snabbt och i stor skala, vilket bidrar till omställningen mot ett hållbart energisystem och elektrifieringen av samhället i stort," säger VD Marcus Thor.


Hexicon leder projekt i ett tidigt skede inom flytande vindkraft globalt och gör detta i partnerskap med både lokala och industriella partners. Företaget har också en egen design för ett flytande fundament med dubbla turbiner, TwinWind™, som möjliggör effektiv energiproduktion på djupt vatten. Flytande vindkraft är en viktig komponent i framtidens energimix eftersom den kan byggas snabbt och i stor skala, vilket bidrar till omställningen mot ett hållbart energisystem och elektrifieringen av samhället i stort. Företaget har varit verksamma sedan 2009 och har under denna tid byggt en unik kompetensbas i branschen som kompletteras med över ett decenniums erfarenhet. Med avstamp i svensk industritradition har Hexicon en fördelaktig position när det gäller att bevisa teknikens potential och fördelarna med elproduktion från flytande vind.

Sätt datumet den 14 mars i kalendern för då kommer Naventus med partners hålla den fjärde Renewables Summit på Grand Hôtel i Stockholm. Hexicon kommer att finnas på plats och presentera, välkomna att träffa bolaget där!

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Hexicon. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER