I SAMARBETE MED KILIARO
Bildkälla: Stockfoto

Intervju med Elie Komo, vd för Kiliaro

#femsnabba Kiliaro ska leverera nästa generations sociala bildgalleriplattform för foto och video, med hög integritet, säkerhet och trygghet.

1. Berätta om börsintroduktionen. Vad har hänt med bolaget sedan dess?
Vi har sedan börsintroduktionen flyttat fram positionerna på många fronter. Organisationen för sälj och teknik har förstärkts för att exekvera enligt vår tillväxtstrategi. Under Q4 lanserade vi världsnyheten ”Live-Sharing”, som är ett innovativt sätt att delar bilder på till vänner och familj – helt automatiskt. Detta är en av många funktionaliteter som har lanserats för vår sociala plattform bara under det senaste året.

Utöver detta innehåller produktutvecklingsplanen flera spännande funktioner samt en stor uppdatering av gränssnittet, som kommer bidra till en bättre användarupplevelse av appen. Det nya utseendet och de kommande funktionerna kommer innebära ett markant lyft av den sociala plattformen och ha en betydande påverkan för användarvänligheten. Vi ser oss själva vara med och leda utvecklingen för hur bildgalleriet för privatpersoner kommer användas och se ut i framtiden.

På kort tid har vi etablerat oss på åtta marknader för att attrahera användare i respektive land. I Turkiet, som har en befolkningsstorlek på cirka 90 miljoner, har vi etablerat fysisk närvaro med representanter som arbetar för att exekvera vår sälj- och marknadsstrategi fysiskt på plats. Vi levererar enligt vår tillväxtstrategi och ser ett stort intresse kring vår tjänst hos potentiella B2B-partners och användare. Framtiden ser ljus ut!

2. Berätta lite om era visioner. Vart är ni på väg?

Kiliaros vision är att erbjuda alla i världen möjligheten att lagra, organisera och dela foto och video med hög integritet, säkerhet och trygghet. Vårt mål är att leverera nästa generations sociala bildgalleriplattform för foto och video, där vi erbjuder möjligheten att interagera med nära och kära i ett tryggt och kontrollerat format.

3. Vilka är era största utmaningar?
En utmaning är att inte kunna accelerera enligt plan,sam att acceptansen för vår tjänst inte skulle få det fästet som vi förväntar oss. Det är absolut en risk, samtidigt som vi ser världen som vår spelplan – och därav bedöms inte risken särskilt stor. 

4. Vad har, i närtid, påverkat eller påverkar bolagets position mest?
Vår position har varit definierad sedan start. Det vi ser ännu tydligare nu, är ett ökat behov av tjänster som möjliggör att man tillåts vara privat med foto och video, och att användaren äger sin egna data. Samtidigt får de stora jättarna inom området bildhantering kritik för att deras sociala koncept påverkar samhället på ett negativt sätt, och att de är en bidragande orsak till att den psykiska ohälsan har ökat. Allt fler människor är oroade för hur deras data hanteras och integritetsfrågan är något som står högt på agenda. Aldrig tidigare har dessa frågor varit så viktiga.

Vi vill ta ett samhällsansvar och erbjuder en unik tjänst som gör viktig skillnad för oss idag och våra barn i framtiden. Konceptet håller hetsen av likes, kommentarer, influencers och reklam borta samt ger användaren möjligheten att vara social med bibehållen integritet. Tack vare detta kan Kiliaro säkerställa positionen som en social bildgalleriplattform som fokuserar på foto och video som du endast delar med din privata krets. En position som är ledig.

5. Vad kan aktieägare förvänta sig av er som bolag?
Som aktieägare kan du känna dig trygg i att vi är ett starkt och erfaret team som har lång erfarenhet av att bygga internationella bolag. Med alla fyra grundare operativt engagerade i bolaget, sitter vi på vår teknikkompetens inhouse, vilket innebär ett enormt värde för ett bolag i vår bransch.

Marknaden, med en årlig tillväxt på 24,7% och där behovet av att lagra, organisera och dela bilder på ett mer privat och säkert sätt – ökar. En stor anledning till behovet är utvecklingen av smartphonens kameraenhet, som bidragit till den ökade volymen för foto och video. Detta är en trend som kommer hålla i sig.

Vår starka affärsmodell gör det möjligt att ladda ner Kiliaro-appen gratis, där man kan använda vår sociala funktionalitet för att dela och interagera med varandra. Syftet är att minska motståndet för att ladda ner tjänsten. Därefter erbjuds användaren på ett enkelt sätt ta del av Kiliaros premiumtjänst för endast 19 kr/mån, och ger tillgång till obegränsat med utrymme i mobilen, 100% integritet och originalkvalité. Vi ser detta som ett oslagbart och konkurrenskraftigt erbjudande.
Vår sälj- och marknadsstrategi för B2B-partnerskap är både kostnadseffektiv och beprövad med hög konvertering och lågt kundbortfall. Tillsammans med den virala tillväxten som finns inbyggd i affärsmodellen, finns alla förutsättningar att på ett kostnadseffektivt sätt attrahera nya användare via Kiliaro-ambassadörer. 

Avslutningsvis vill jag säga att nuvarande och framtida aktieägare kan förvänta sig en långsiktighet hos styrelse, ledning och grundare samt en tjänst på den internationella marknaden. Som aktieägare är du med bidrar till ett mer hållbart uppkopplat liv.

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med Kiliaro. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER