I SAMARBETE MED LIFECLEAN
Bildkälla: Stockfoto

Ett lönsamt ytdesinfektionsbolag som tacklar Corona-krisen är på väg till börsen

Börsnotering Rådande situation i världen har väsentligt ökat den globala efterfrågan på effektiva desinfektionsprodukter och LifeClean har upplevt en stor internationell efterfrågan på sin produkt, vilket tydligt framgår i bolagets försäljningssiffror för H1-20. Bolagets årsbudget för 2020 infriades redan efter fyra månader och för årets första halvår steg omsättningen till totalt 25 MSEK, motsvarande en tillväxt om hela 2 400 %, med en vinst på sista raden om ca 6 MSEK.

LifeClean är i en tillväxtfas som syftar till expansion de kommande åren. Bolagets årsbudget för 2020 infriades redan efter fyra månader och för årets första halvår steg omsättningen till totalt 25 MSEK (1), motsvarande en tillväxt om hela 2 400 %, med en vinst på sista raden om ca 6 MSEK (-6). Den kraftiga tillväxten beror primärt på en ökad orderingång till följd av Corona-pandemin. Rådande situation i världen har väsentligt ökat den globala efterfrågan på effektiva desinfektionsprodukter och LifeClean har upplevt en stor internationell efterfrågan på sin produkt, vilket tydligt framgår i bolagets försäljningssiffror för H1-20. Nuvarande trend, vars efterfrågan LifeClean tydligt bemöter, kan ses som ett bevis på att bolagets desinfektionsprodukter, som bedöms effektiva mot bland annat coronavirus, ligger helt rätt i tiden.

Kommentar från aktieanalytiker på Analyst Group

"LifeClean har på alla sätt och vis fått en rivstart på året och siktar nu in sig på First North med en stark medvind i seglet. Underleverantörer, produktion och prisstruktur är redan säkrade för att kunna möta höstens efterfrågan, vilken rimligen bör vara fortsatt hög och därmed lägger grunden för fortsatt försäljningstillväxt. Ett bolag med sådan god finansiell utveckling, som dessutom visar lönsamhet på sista raden, får ändå sägas tillhöra något av en ovanlighet för en IPO på First North. LifeClean ligger helt rätt i tiden och bör ha alla förutsättningar för att kunna kliva vidare mot högre nivåer under kommande kvartal”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.   

Mer om Bolaget

LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus, där en patenterad ytdesinfektionsprodukt tagits fram som är spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande. LifeCleans framtidsvision är att bli en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av miljövänliga high-level desinfektionsprodukter som effektivt eliminerar mikroorganismer och förbättrar människors och djurs hälsa globalt. Idag har bolaget redan lyckats knyta till sig flera stora och betydande kunder, framförallt i Sverige, där LifeClean levererar till Sveriges Kommuner och Landsting, Polisen, Sjöräddningen, SJ med flera. Bolaget utvärderar även möjligheten att kunna erbjuda sin patenterade kemi i olika applikationsformer, så som vätskeform, wipes och sårvård vilket därmed skulle innebära ytterligare intäktsben.

I samband med noteringen på First North avser LifeClean ta in 40 MSEK via en 76 % garanterad noteringsemission, där majoriteten av kapitalet ska investeras för fortsatt global expansion där bland annat marknader som Storbritannien och USA är i fokus.

 

Produkt som kan användas mot Covid-19

Vid nyligen utförda laboratorietestet testades LifeClean Desinfektion mot det så kallade Bovine Coronavirus (BCoV), ett Coronavirus som är närmast likt SARS-CoV-2 vilket orsakar Covid-19. Testresultatet visade på avdödning på 30 sekunder och enligt dessa tester betraktas LifeCleans produkt, enligt bolaget, som ett potent desinfektionsmedel även mot Covid-19 när det används i enlighet med sin bruksanvisning. Produkten kommer under hösten 2020 testas mot SARS-CoV-2 i laboratoriemiljö, där vi bedömer att positiva resultat kan komma att utgöra en stark värdedrivare i aktien.

Marknad som förväntas växa till närmare 300 miljarder kronor 

Den globala marknaden för ytdesinfektionsmedel förväntas nå ca 30 miljarder dollar år 2027, från cirka 0,8 miljarder dollar år 2019, motsvarande en årlig tillväxttakt (CAGR) om 57 %. En av de starka drivarna är inte minst den globala Corona-pandemin som förväntas öka efterfrågan i en lång tid framöver för att minska eventuella smittspridningar. Den allmänna medvetenheten om risken för pandemier har ökat väsentligt sedan utbrottet, vilket innebär att LifeCleans industri har blivit mer intressant med fler aktörer på marknaden för att täcka efterfrågan. Förståelsen att tänka förebyggande och att införa bra stöd och desinfektionsrutiner har ökat, där det kan argumenteras för att det finns en stor chans att detta kvarstår även efter rådande pandemi är över. LifeClean är därmed att anse som ett bolag som ligger helt rätt i tiden med sitt erbjudande, vars produkt är minst sagt högaktuell.

Viktigt att poängtera är att marknaden i stort under en längre tid visat på en god tillväxt, driven av en ökad förståelse för det allvarliga hot som farliga mikrober utgör mot världshälsan, samtidigt som de allmänna miljökraven ständigt, och snabbt, ökar vilket ställer högre krav på både konsument och industri. Detta tillsammans med en ökad medvetenhet om risken för farliga mikroorganismer anses utgöra starka incitament till ett förändrat beteende bland konsumenter och industri under lång tid framöver, och ytterligare driva på marknadstillväxten.

Rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt kommande kvartal

Som nämnt nådde LifeClean redan under årets första fyra månader sina finansiella mål för helåret 2020, och inom Norden har bolaget genom sitt distributionsnätverk aktivt arbetat med att säkra orderingången under kommande månader till statliga myndigheter, sjukhus och andra samhällskritiska funktioner. Bolagets förhoppning är att dessa nya kunder även kommer att avropa betydande volymer också efter att Corona-pandemin är över.

Under våren 2020 har LifeClean dessutom startat en tillståndsprocess för försäljning i ett antal länder som är svårt drabbade av Covid-19, bland annat Storbritannien och USA som har stora problem. Dessa länder är större marknader inom desinfektionsbranschen och ses som strategiskt viktiga för LifeCleans expansion. Bolaget har som avsikt att öppna dotterbolag i båda dessa länder, där en lokal närvaro kan innebära en kortare go-to-market-tid för produktlansering och således efterföljande försäljningsökning, en utveckling som blir intressant att följa under hösten 2020.  

                             

                             

 

 

Det här är en sponsrad artikel framtagen i samarbete med LifeClean. Sponsrade inlägg är en del av Börsvärldens annonserbjudande. Om du med anledning av våra sponsrade inlägg önskar att komma i kontakt med oss, vänligen skriv till IR@borsvarlden.com.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER