Bildkälla: Stockfoto

Abera Bioscience har uppnått flera milstolpar under 2020 - förlust på 1,7 miljoner kronor i Q4

(Rättelse avser omsättningen där det felaktigt tidigare stod att bolaget hade en omsättning i fjol, vilket inte är fallet då detta avsåg övriga intäkter).

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar som väntat ingen omsättning under fjärde kvartalet medan det blev en förlust.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -1,7 miljoner kronor (12 000 kronor).

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,7 miljoner kronor (-3,0).

Likvida medel uppgick vid slutet av 2020 till 0,9 miljoner kronor (2,7).

I vd-ordet skriver Maria Alriksson att bolaget under 2020 har uppnått flera milstolpar kring utvecklingen av sin vaccinplattform och ett universellt vaccin mot pneumokocker.

”Efter flera års utveckling, genom framför allt bidragsfinansierade projekt, gjordes bedömningen att vi hade en tydlig vaccinkandidat mot pneumokocker som är tillräckligt bra för att utmana befintliga vacciner. För att ta denna vidare till nästa steg i utvecklingen mot kliniska prövningar och mot marknaden behöver bolaget stärka kompetensbasen, organisationen och resurserna. Vi valde att satsa vidare och ta detta steg”, skriver Alriksson.

Det hela föranledde till att Alriksson utsågs till vd från och med vd 1 oktober och att bolaget noterades på Spotlight i början av året. I samband med det gjordes en nyemission som tillförde bolaget 24,1 miljoner kronor.

Abera Bioscience, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-1,70
Resultat före skatt-1,70
Nettoresultat-1,70
Resultat per aktie, kronor-0,250,01
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,7-3,0
Likvida medel0,92,7-66,7%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER