Bildkälla: Stockfoto

Abera Bioscience rapporterar högre förlust i första kvartalet, ser stor potential inom immunonkologi

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Nettoförlusten ökade.

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-0,5), relaterat till bland annat kostnader för börsintroduktionen och nyemissionen.

Likvida medel uppgick till 18,3 miljoner kronor (2,0).

"Första kvartalet 2021 var ett händelserikt kvartal för bolaget då en längre tids förberedelser och planering mynnade ut i en kraftigt övertecknad nyemission och en lyckad börsnotering på Spotlight Stock Market", sammanfattar vd:n Maria Alriksson.

Bolaget har under kvartalet startat ett samarbete med kontraktsforskningsbolaget Truly Labs som kommer genomföra studier inom immunonkologi.

"Extern forskning och interna försök indikerar stor potential inom immunonkologi och det är spännande att vi nu är igång med att utforska detta område. Fokus kommer vara att kombinera befintlig kunskap och beprövade behandlingar med våra plattformar för att förstärka effekten samt snabbare kunna nå marknaden", förklarar bolagschefen.

Inom vaccin mot pneumokocker har bolaget fortsatt med jämförande och optimerande studier samt tecknat avtal med flera regulatoriska experter.

Abera Bioscience, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning00,3
Nettoresultat-2,4-0,5
Likvida medel18,32,0815,0%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER