Bildkälla: Stockfoto

Abera Bioscience rapporterar små förändringar under fjärde kvartalet

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet liksom resultat före och efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (-1,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,25 kronor (-0,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,6 miljoner kronor (-1,7).

Likvida medel uppgick till 12,0 miljoner kronor (0,9). Vid årsskiftet pågick en nyemission där tecknat men ej inbetalt kapital uppgick till 17,1 miljoner kronor vilket under januari betalats ut till bolaget.

"Arbetet med bolagets vaccinkandidat mot pneumokocker är vår högsta prioritet och vi tar nu klivet in i en helt ny fas för bolaget. Kandidaten anpassas till storskalig produktion och kommer succesivt tas över av en tillverkningspartner. Parallellt arbetar vi med ytterligare förberedelse för toxikologistudier och ansökan om kliniska studier. GMP-tillverkning innebär en stor investering för företaget och vi arbetar kontinuerligt med olika sätt att hålla nere dessa kostnader men samtidigt undvika större förseningar", skriver Maria Alriksson, vd för Abera Bioscience.

Abera Bioscience, MkrQ4-2021Q4-2020
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-2,6-1,7
Resultat före skatt-2,6-1,7
Nettoresultat-2,6-1,7
Resultat per aktie, kronor-0,25-0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet-2,6-1,7
Likvida medel12,00,9
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER