Bildkälla: Stockfoto

Acarix omsättning ökade i Q3

Acarix redovisar en betydligt högre omsättning och mindre förlust i det tredje kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 0,8 miljoner kronor (0,1). Under kvartalet såldes det 14 (3) CADScor-System och 1 320 (496) engångsplåster till både slutförbrukare och distributörer. Antalet sålda CadScor-System gör Q3 till bolagets bästa kvartal hittills.

"Framgången baseras främst på en stark utveckling i Tyskland, Österrike och Schweiz, men vi mottog också våra första order i Mellanöstern vilket bidrog till det positiva resultatet. I kombination med försäljning av våra engångsplåster motsvarar detta en betydande omsättningstillväxt jämfört med samma tid föregående år", säger vd Per Persson.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -8,9 miljoner kronor (-11,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,49).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,4 miljoner kronor (-11,0).

Likvida medel uppgick till 76,4 miljoner kronor (27,7).

Acarix, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning0,80,1700,0%
Rörelseresultat-8,9-11,3
Resultat före skatt-8,9-11,3
Nettoresultat-8,9-11,3
Resultat per aktie, kronor-0,11-0,49
Kassaflöde från löpande verksamhet-6,4-11,0
Likvida medel76,427,7175,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER