Bildkälla: Stockfoto

Acast faller knappt 12 procent i premiärhandeln på First North

Poddtjänsten Acast började i dag den 17 juni att handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas med kortnamnet ACAST.

Erbjudandet att teckna aktier inför noteringen av mycket stort och blev kraftigt övertecknad. Teckningskursen var på förhand bestämd till 38 kronor per aktie.

Erbjudandet bestod av 48,18 miljoner aktier, varav 34,21 miljoner nyemitterade aktier och 13,97 miljoner befintliga aktier. Bolaget tillförs 1,3 miljarder kronor från de nyemitterade aktierna. Det finns även en övertilldelningsoption på 7,23 miljoner aktier som kan tillföra bolaget ytterligare 275 miljoner kronor. Värdet på erbjudandet motsvarar 1,83 miljarder kronor och 2,11 miljarder kronor om övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.

Ankarinvesterare är Alecta, Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Kuvari Partners och Lugard Road Capital som har åtagit sig att teckna aktier för högst 1,03 miljarder kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 38,40 kronor som högst betalt och 32,40 kronor som lägst betalt. Klockan 09.25 var senast betalt 33,55 kronor, vilket motsvarar en nedgång på 11,7 procent jämfört med teckningskursen på 38 kronor. Aktier för 263 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 182,87 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 6,1 miljarder kronor räknat på senast betalt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER