Bildkälla: Stockfoto

Acast förvärvar podcastdatabas för initialt drygt 27 miljoner dollar

Podcastbolaget Acast har tecknat avtal om att förvärva Podchaser, beskriven som en omfattande och ledande podcastdatabas. Köpeskillingen uppgår initialt till 27,2 miljoner dollar, med potentiella tillägg om upp till 6,8 miljoner dollar baserat på en earnout-modell. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet uppges bidra till en accelererad innovation som "gynnar hela det öppna podcastekosystemet". Poddkreatörer väntas kunna få en ökad upptäckbarhet genom transaktionen, och annonsörer förklaras tillägnas bättre verktyg för att nå lyssnare mer effektivt.

Podchaser förväntas vara kassaflödespositiva under nästa år och kommer fortsatt verka som ett separat varumärke och som en självständig verksamhet. Förvärvet beskrivs generera ökade intäkter för Acast i form av företagets SaaS-baserade struktur, som sammanställer och genererar data samt ger tillgång till så kallad metadata.

"Som ledare för det öppna podcastekosystemet kommer Acast och Podchaser gemensamt accelerera innovation och demokratisering av podcastekosystemet för poddkreatörer, lyssnare och annonsörer över hela världen", kommenterar Acasts vd Ross Adams.

Betalningen ska ske under tre år. Förvärvet finansieras mestadels genom egna medel, samt en del genom en emission - som planeras motsvara max fyra miljoner nya aktier till en teckningskurs om 14 kronor per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER