Bildkälla: Stockfoto

Acast genomför nyintroduktion på First North med första handelsdag den 17 juni

Poddtjänsten Acast genomför en nyintroduktion av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market med första handelsdag den 17 juni. Prospektet har publicerats i dag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen är 38 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 6,7 miljarder kronor för hela bolaget efter genomfört erbjudande, exklusive övertilldelningsoptionen.

Erbjudandet består av 48,18 miljoner aktier, fördelat på 34,21 miljoner nyemitterade aktier och 13,97 miljoner befintliga aktier. Anmälningstiden i erbjudandet inleds den 8 juni och avslutas den 15 juni för allmänheten och den 16 juni för institutionella investerare.

Acast förväntas tillföras 1,3 miljarder kronor före emissionskostnader från de nyemitterade aktierna och exklusive en övertilldelningsoption som bolaget avser bevilja. Emissionslikviden kommer att användas till att återbetala ett befintligt lån, finansiera tillväxt på befintliga och nya marknader samt för potentiella förvärv.

Ankarinvesterare är Alecta, Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Kuvari Partners och Lugard Road Capital som har åtagit sig att teckna aktier för högst 1,03 miljarder kronor till en värdering av bolaget om upp till 6,7 miljarder kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER