Bildkälla: Stockfoto

Acosense föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i instrumentföretaget Acosense kallas till årsstämma den 18 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ingvar Andersson, Peter Eriksson och Peter Sprigg samt nyval av Lottie Lind som styrelseledamot. Omval föreslås av Ingvar Andersson som styrelseordförande.

Lottie Lind är civilingenjör i teknisk kemi och arbetar idag som kontorschef och gruppchef för industri på Norconsult i Karlstad.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 20 miljoner och högst 80 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får högst 15 miljoner nya aktier emitteras.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER