Bildkälla: Rambleon / Shutterstock.com

Amerikanska råoljelager (DOE) sjönk oväntat under förra veckan

De amerikanska lagren av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 3,4 miljoner fat under förra veckan. Marknaden räknade enligt Bloomberg med en ökning på 0,4 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -12,2.

Bensinlagren minskade med 2,0 miljoner fat. Marknaden räknade med en minskning på 1,1 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -2,2.

Lagren av destillerad olja steg med 4,9 miljoner fat. Marknaden räknade med en ökning på 0,2 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -1,5.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv27Konsensusv26
DOE råoljelager, förändring-3,40,4-12,2
DOE bensinlager, förändring-2,0-1,1-2,2
DOE destillerat oljelager, förändring4,90,2-1,5
Konsensusdata från Bloomberg
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER