Bildkälla: Stockfoto

Acucort: Fortsatt undervärderad läkemedelsaktie - Analyst Group

Det stora fokuset framgent är fortsatt hänförligt till arbetet med att lansera ISICORT® på marknaden, vilket inkluderar att allt ska komma på plats så effektivt som möjligt enligt den fastställda planen för att säkerställa en storskalig kommersiell produktion. AcuCort har siktet inställt på flera marknader och lägger nu bl.a. stor vikt vid att anpassa bolagets registreringsansökan för den amerikanska läkemedelsmarknaden i syfte att optimera ett framtida positivt utfall. Även Europa utgör en viktig marknad där AcuCort arbetar med en s.k. Mutual Recognition Process för att registrera ISICORT® på flera marknader inom Europa. I vår mening utvecklas AcuCort helt enligt plan, samtidigt som vi anser att detta inte återspeglas i nuvarande värdering av aktien.

I samband med Q2-rapporten upprepar vi därför vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett riskjusterat nuvärde om 8 kr (8) per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER