Bildkälla: Stockfoto

Acucort lämnar in etikprövning avseende enkätstudie

Life science-bolaget Acucort har lämnat in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten gällande en enkätstudie, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Syftet med studien, som ska omfatta cirka 100 patienter, är att dokumentera hur allergipatienter värderar sin behandling. Vidare kommer studien utgöra en viktig del av en framtida pris- och subventionsansökan hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Acucorts Isicort är en liten munsönderfallande film som läggs på tungan och ger lindring genom den aktiva anti-inflammatoriska substansen dexametason. Isicort är godkänt i Sverige för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling.

Bolaget jobbar även med registreringsansökningar för andra prioriterade marknader.

- Ett subventionerat pris på Isicort är viktigt för patienten och för Acucort inför den kommande marknadsintroduktionen i Sverige. Ett positivt utfall av ansökan hos TLV är dessutom en styrka i våra diskussioner med potentiella licenstagare och distributörer både i Sverige och på andra prioriterade marknader. Vi hoppas på ett positivt besked från Etikprövningsmyndigheten och vi ser fram emot att ha vår ansökan klar att lämna in till TLV under andra halvåret 2022, kommenterar vd Jonas Jönmark.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER