Bildkälla: Stockfoto

Acucort rapporterar ökad rörelseförlust under tredje kvartalet

Life science-bolaget Acucort redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade under perioden.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-0,08).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -8,4 miljoner kronor (-6,2).

Likvida medel uppgick till 14,4 miljoner kronor (26,1).

Vd Jonas Jönmark uppger att ett stort fokus läggs på registreringsansökningar i andra länder för bolagets läkemedel Isicort, som är godkänt i Sverige.

”USA är världens största läkemedelsmarknad och vi lägger därför stor vikt vid att anpassa registreringsansökan i USA, för att optimera ett framtida positivt utfall”, säger Jonas Jönmark.

”Även Europa är en stor och viktig läkemedelsmarknad och arbetet pågår för att via en så kallad Mutual Recognition Process registrera Isicort på flera marknader inom Europa”, fortsätter Jonas Jönmark.

Acucort, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-3,0-1,6
Resultat före skatt-3,0-1,6
Nettoresultat-3,0-1,6
Resultat per aktie, kronor-0,15-0,08
Kassaflöde från löpande verksamhet-8,4-6,2
Likvida medel14,426,1-44,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER