Bildkälla: Stockfoto

Adapteo lanserar en ny hållbarhetsstrategi

Modulfastighetsbolaget Adapteo lanserar en ny hållbarhetsstrategi med fokus på klimatsmarta byggnader, innovation och ett inkluderande samhälle. Strategin drar upp riktlinjerna för framtidens aktiviteter med målet att bli drivande i omställningen till en cirkulär och hållbar bygg- och fastighetsbransch. Det framgår av ett pressmeddeande.

Hållbarhetsstrategin tar avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål. Utifrån de tre strategiska pelarna klimatsmarta byggnader, hållbara innovationer och ett inkluderande samhälle kommer Adapteo årligen mäta och redovisa verksamhetens hållbarhetsarbete.

- Adapteos affärsmodell är cirkulär i grunden med byggnader som kan återanvändas gång på gång. Nu stärker vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare genom ett ökat fokus på områden där vi har störst påverkan. Vår ambition är att bli det mest hållbara bolaget i branschen, och den nya hållbarhetsstrategin ger en tydlig plattform och riktning för att fortsätta arbetet med att ta fram konkreta målsättningar. Vi ser fram emot att lansera dessa målsättningar i den första delen av 2021, säger Philip Isell Lind af Hageby, vd och koncernchef för Adapteo.

Den första pelaren fokuserar på klimatsmarta byggnader, där viktiga fokusområden är att erbjuda energieffektiva byggnader, använda klimatsmarta material, samt att öka resurseffektiviteten i produktionen. Adapteo använder redan idag trä i hög utsträckning och har en effektiv industriell produktion. Framåt kommer bolaget öka användningen av certifierade, förnybara, återvunna och återvinningsbara material, samt ställa om till en klimatneutral produktion och fossilfria transporter.

Den andra pelaren handlar om att investera i hållbara innovationer. Fokusområden är att sluta kretsloppet ytterligare och minska miljöpåverkan i användarfasen. Ambitionen är att öka återanvändningen och återvinningen av produkter och material, och minska CO2-utsläppen under hela livscykeln.

Den tredje pelaren handlar om att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Fokus här ligger både på rollen som arbetsgivare och som samarbetspartner i lokalsamhället. Adapteo kommer som arbetsgivare aktivt arbeta med att öka mångfalden inom både operativa roller och chefsroller med särskilt fokus på kön, ålder och olika bakgrunder. Externt kommer bolaget öka samarbetet med organisationer i lokalsamhället för att möta de behov som en växande befolkning medför

Dessutom kommer Adapteo ytterligare förstärka skyddet av mänskliga rättigheter och miljön i verksamheten och leverantörskedjan genom en uppdaterad uppförandekod.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER