Bildkälla: Stockfoto

Adapteo ökar omsättningen i andra kvartalet - ser tecken på högre efterfrågan

Modulfastighetsbolaget Adapteo redovisar ökande omsättning men minskat nettoresultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 22,3 procent till 70,7 miljoner euro (57,8).

Ebitda-resultat blev 25 miljoner euro (21,0), med en ebitda-marginal på 35,4 procent (36,3).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 26,7 miljoner euro (21,8), med en justerad ebitda-marginal på 37,8 procent (37,7).

Rörelseresultatet blev 9,2 miljoner euro (10,7), med en rörelsemarginal på 13,0 procent (18,5).

Resultatet före skatt var 6,1 miljoner euro (8,7).

Resultatet efter skatt blev 4,8 miljoner euro (6,7), en minskning med 28,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,10 euro (0,15), vilket innebär en minskning med 33,3 procent mot föregående år. Justerat resultat per aktie blev 0,13 euro (0,16), vilket innebär en minskning med 18,8 procent mot föregående år.

Adapteos vd Philip Isell Lind af Hageby uppger att den negativa efterfrågeeffekten från offentliga sektorn till följd av coronapandemin börjat avta, medan tecken syns på att aktiviteten hos kunderna inom den privata sektorn börjat öka.

Vi kvartalets slut erhöll Adapteo ett uppköpsbud på 165 kronor per aktie, vilket Hageby ser som ett bevis på bolagets skala, effektivitet och motståndskraftighet. Acceptfristen för budet avslutas den 16 augusti.

Adapteo, MEURQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning70,757,822,3%
EBITDA2521,019,0%
EBITDA-marginal35,4%36,3%
EBITDA, justerat26,721,822,5%
EBITDA-marginal, justerad37,8%37,7%
Rörelseresultat9,210,7-14,0%
Rörelsemarginal13,0%18,5%
Resultat före skatt6,18,7-29,9%
Nettoresultat4,86,7-28,4%
Resultat per aktie, EUR0,100,15-33,3%
Resultat per aktie, justerat, EUR0,130,16-18,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER