Bildkälla: Stockfoto

AdderaCare: Q3'21 - Penser

Tuffare förutsättningar i Q3'21 AdderaCare rapporterade en nettoomsättning på 61,1 mkr, upp från 50,9 mkr i Q3'20 drivet av förvärvet av Linds Ortopediska. Organisk tillväxt uppgick till 1% y/y i kvartalet. Resultatmässigt innebär även EBITDA om 6,1 mkr, något lägre än 6,4 mkr i Q3'20, en marginalpress då Linds Ortopediska bidrog positivt till resultatet. Ökade transportkostnader och råvarupriser samt materialbrist anges som bidragande orsaker.

Mobilitet står för lönsamheten
Med EBITDA på 7,6 mkr inom Mobilitet, så innebär detta att all lönsamhet för närvarande återfinns hos bolagen verksamma inom specialfordon samt ortopediska produkter. Såväl Tillgänglighet som Kognition hämmas av höga råvarupriser, även om den underliggande efterfrågan uppges vara god. Marginalhöjande prishöjningar kommer att vara i fokus framöver, och bli en viktig trigger för aktien vid årets bokslut.

Fortsatt potential i värderingen
Vi har justerat ned EBITDA-prognoserna med 1-2% för nästkommande två år efter Q3'21-rapporten. Motiverat värde uppgår till 6,80-7,00 kr per aktie (7,20-7,30). Lyckade förvärv kan addera ytterligare potential, men detta är avhängigt av vilken lönsamhet som eventuella förvärv bidrar med samt vilka multiplar eventuella prislappar landar på.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER