Bildkälla: Stockfoto

Addtech minskade rörelseresultatet som väntat - stabiliserad efterfrågan i september

Teknikhandelsbolaget Addtech redovisar en omsättning och ett rörelseresultat som kom in i linje med förväntningarna i det andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår.

Omsättningen sjönk 6,7 procent till 2 723 miljoner kronor (2 917). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 689. Covid-19 beräknas ha påverkat nettoomsättningen negativt med cirka 8 procent.

Ebita-resultatet uppgick till 306 miljoner kronor (380), väntat 298, med en ebita-marginal på 11,2 procent (13,0).

Rörelseresultatet blev 242 miljoner kronor (329), väntat rörelseresultat var 244. Rörelsemarginalen var 8,9 procent (11,3).

Resultatet före skatt var 227 miljoner kronor (307).

Resultatet efter skatt blev 181 miljoner kronor (240).

Resultat per aktie hamnade på 0,65 kronor (3,55).

Bolagets vd Niklas Stenberg skriver i en kommentar att en väsentlig del av den organiska omsättningsminskningen var relaterad till minskad försäljning av lösningar till skrubberinstallationer.

Vidare uppger Stenberg att september var en stark avslutning på kvartalet.

"Den stabiliserande trenden i efterfrågan som vi upplevde under september har fortsatt in i oktober men pandemins påverkan på utvecklingen i efterfrågan framgent förblir osäker. Vi förväntar oss därtill en fortsatt låg aktivitet på marknaden för skrubberinstallationer kommande period. Vi följer utvecklingen noga och fortsätter löpande att genomföra vårt kostnadsanpassningsprogram samtidigt som vi fokuserar på att säkerställa vår långsiktiga lönsamma tillväxt", uppger Stenberg.

Addtech, MkrQ2-2020/2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2019/2020Förändring
Nettoomsättning2 7232 6891,3%2 917-6,7%
EBITA3062982,7%380-19,5%
EBITA-marginal11,2%11,1%13,0%
Rörelseresultat242244-0,8%329-26,4%
Rörelsemarginal8,9%9,1%11,3%
Resultat före skatt227307-26,1%
Nettoresultat181240-24,6%
Resultat per aktie, kronor0,653,55-81,7%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER