Bildkälla: Stockfoto

Addtechs bättre än väntat

Teknikhandelsbolaget Addtech redovisar en omsättning som var högre än väntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen sjönk 4,4 procent till 2 805 miljoner kronor (2 934). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 692.

Ebita-resultatet uppgick till 306 miljoner kronor (341), väntat 272, med en ebita-marginal på 10,9 procent (11,6).

Rörelseresultatet blev 243 miljoner kronor (292), väntat rörelseresultat var 220. Rörelsemarginalen var 8,7 procent (10,0).

Resultatet före skatt var 233 miljoner kronor (286), analytikerkonsensus 208.

Resultatet efter skatt blev 184 miljoner kronor (224), analytikerkonsensus 160.

Resultat per aktie hamnade på 2,65 kronor (3,35).

Kvartalet präglades starkt av påverkan från covid-19.

"Affärsläget var inte entydigt utan varierade mellan både geografier och segment. Vad gäller kundsegment var den negativa påverkan av pandemin tydligast avseende efterfrågan på insatskomponenter till mekanisk industri samt specialfordon, där många kunder stängde ner sin produktion under kvartalet. Även om flera kunder i segmentet börjat öppna upp tillverkning igen i slutet av kvartalet så är det med en lägre produktionstakt och med fortsatt svag efterfrågan", säger vd Niklas Stenberg i rapporten.

"Inom andra segment upplevde vi snarare en ökad efterfrågan, särskilt inom medicinteknik, men även inom elektronik, vindkraft, försvar och infrastrukturprodukter till stam- och regionnät", fortsätter Stenberg.

Under utsikter säger Addtech-chefen följande.

"Jag tror att vi måste ställa in oss på att det kommer att ta tid att återgå till normala nivåer, åtminstone inom vissa för oss viktiga kundsegment såsom specialfordon. Vår bästa bedömning i nuläget är att vi kommer att få en större negativ volympåverkan i det andra kvartalet mot jämförande period än i det första, givet den orderingång vi har haft och de sommarmånader som ligger framför oss med nedstängningar i större omfattning än normalt, hos både kunder och leverantörer".

Addtech, MkrQ1-2020/2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2019/2020Förändring
Nettoomsättning2 8052 6924,2%2 934-4,4%
EBITA30627212,5%341-10,3%
EBITA-marginal10,9%10,1%11,6%
Rörelseresultat24322010,5%292-16,8%
Rörelsemarginal8,7%8,2%10,0%
Resultat före skatt23320812,0%286-18,5%
Nettoresultat18416015,0%224-17,9%
Resultat per aktie, kronor2,653,35-20,9%
Konsensusdata från Factset
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER