Bildkälla: Stockfoto

Addtechs incitamentsprogram fulltecknat

Teknikhandelsbolaget Addtech optionsprogram för ledningspersoner har fulltecknats. Det omfattar cirka 25 anställda och maximalt 250 000 köpoptioner.

Köpoptionerna överlåts till ett pris av 43,40 kronor per köpoption efter oberoende värdering genom Black & Scholes modellen. Samtidigt har de en lösenkurs om 538,10 kronor motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen mellan 31 augusti - 11 september 2020.

Varje köpoption berättigar till förvärv av 4 aktier av serie B under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 5 juni 2024.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER