Bildkälla: Stockfoto

Addvise Lab Solutions: Mot bättre tider - Mangold

Mangold uppdaterar Addvise


Addvise har inlett året med ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. Omsättningen har ökat med 5 procent under årets första kvartal och lönsamheten mätt som EBITDA har förbättrats till 10,1 procent jämfört med 6,4 procent samma period föregående år. Bolaget framhåller fortsatt viss dämpad effekt till följd av pandemin vilket i viss mån påverkat affärsområdet Sjukvård negativt. I bolagets affärsområde Lab-utrustning märks en klar förbättring där omsättning och lönsamhet förbättrats.

Mangold har tagit hänsyn till att bolaget visat upp förbättrad lönsamhet och justerat prognoserna. Addvise upprepar målsättningen om en tillväxt på 20 procent de kommande åren. Detta inkluderar förvärv. B olaget har en affärsidé av att förvärva vilket vi inte tagit hänsyn till i våra prognoser. Mangold räknar med 7 procents tillväxt i snitt per år de kommande åren.

Skuldsättningen har kommit ned och ligger nu under målet om en nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA på 3. Detta påverkar värdet på bolaget positivt. Lägre skulder och förbättrad lönsamhet bidrar till högre riktkurs. Den nya riktkursen sätts till 4,00 kronor. En höjning från tidigare analys då den uppgick till 2,90 kronor.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER