Bildkälla: Stockfoto

Addvise Lab Solutions: Nya förvärv ger lyft - Mangold

Addvise har varit aktiva med förvärv under 2021 som väntas få stor påverkan på framtida resultatutveckling. Under juli slutfördes förvärvet av det amerikanska bolaget Medisuite som kommer att konsolideras från augusti. Detta väntas bidra till högre omsättning och förbättrad lönsamhet vilket Mangold behandlat i tidigare uppdatering.

Under andra kvartalet påverkade EO-poster resultatet vilket bidrog till lägre vinst än väntat. Omsättning och EBITDA var högre än vår pro­gnos. Bolagets intäkter ökade till 118 miljoner kronor, en ökning med 15,6 procent. Den organiska omsättningen minskade vilket berodde av extra­ordinär försäljning till följd av pandemin samma period föregående år. EBITDA ökade med 5 procent jämfört med samma period ifjol.

Mangold har valt att uppdatera prognoser. Under andra halvåret väntas både intäkter och lönsamhet öka kraftigt till följd av nya förvärv vilket vi har tagit hänsyn till i våra prognoser. Mangold sätter riktkurs i aktien till 5,10 kronor vilket motsvarar en uppsida på 65 procent.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER