Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S minskade 2,04 procent i juni - deltog i börsnoteringen av Puulio

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S minskade 2,04 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,65 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Under månaden så gynnades fonden av innehaven i Bonesupport, Dometic och Urb-it. På den negativa sidan fanns den norska exponeringen då Kalera och Kahoot tyngt avkastningen. Bland fondens mindre innehav gav Puuilo och Initiator Pharma goda procentuella bidrag.

Under månaden deltog fonden i noteringen av Puuilo, ett bolag som kan likställas med en finsk version av Jula. Företaget har lyckats uppnå en årlig försäljningstillväxt om 20 procent.

"Nyetablering av butiker har varit drivande för omsättningstillväxten men under de senaste sex åren har tillväxten i jämförbart bestånd varit dryga 6 procent, oaktat 2020 med en tillväxt på över 24 procent. Antalet butiker har ökat från 5 till 30 sedan 2010, således är beståndet ungt, där omkring 50 procent av butikerna är yngre än 5 år. Ökad mognadsgrad skall leda till en ökad försäljning per butiksyta vilket bör stödja täckningsbidraget per butik framöver", kommenterar förvaltarna.

Vidare skriver Östlin och Eriksson att bolagets höga rörelsemarginal sticker ut i jämförelse med liknande bolag vilket är ett potentiellt orosmoln på sikt då nivån är svår att upprätthålla. Förvaltarna menar dock att en ökad mognadsgrad kombinerat med en god kostnadskontroll kommer att stödja marginalen.

Aktien har stigit 20 procent sedan noteringen och förvaltarna hoppas kunna se en värdeökning om 15 procent per år.
Adrigo Small & Midcap L/S, %juni, 2021
Fond MM, förändring i procent-2,04
Fond i år, förändring i procent-3,65
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER