Bildkälla: Stockfoto

Adrigo Small & Midcap L/S minskade 4,86 procent i oktober - följer Bergman & Beving närmsta halvåret

Fonden Adrigo Small & Midcap L/S minskade 4,86 procent i oktober. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Staffan Östlin och Johan Eriksson.

Vad gäller Adrigo Small & Midcap L/S större positioner gav Salmar (laxodling) och Bergman & Beving (teknikhandel) störst bidrag till avkastningen. Av de medelstora gav Profoto (ljussättningslösningar) bra absolut bidrag. Fondens mindre innehav Clavister (cybersäkerhet) gav bra procentuellt bidrag till avkastningen. Fondens blankade innehav hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen.

"Om 2020 med en avkastning om 44,5 procent var ett annus mirabilis för vår fond är det ingen
tvekan att innevarande år kan betecknas som annus horribilis. Efter en mycket bra start har
vi underpresterat ett flertal månader. Den förvaltningsfilosofi vi utgått från sedan starten för
fyra år sedan har över tid visat sig kunna skapa överavkastning. Med en fokuserad portfölj
och med några relativt stora innehav kommer vi dock från tid till annan att se kortsiktiga
svängningar i såväl volatilitet som avkastning", skriver förvaltarna.

De betonar att fokus är på är långsiktigt värdeskapande även om även om det kortsiktiga är viktigt och räknas också.

"Vi arbetar aktivt med företagsbesök och analys för att fortsätta kunna skapa mervärde till våra
medinvesterar."

År 2021 har varit ett år med väldigt många börsnoteringar. Det kommenterar också förvaltarna.

"Vi noterar att marknaden för nyintroduktioner uppvisar vissa tecken på avmattning då vi dels
sett ett par emissioner dras tillbaka men också att flera bolag handlas under introduktionskurs."

När det gäller portföljen så försvarade bolaget sin andel i Urb-it i samband med en riktad emission på 80 miljoner kronor.

"Vi tog vår initiala position under senare delen av 2020 och har sedan dess följt dess europeiska expansion och Urb-it finns idag etablerade i nio större städer. Efter slutna avtal med partners likt DHL, Amazon och Alibaba ser tillväxtförutsättningarna ut att vara mycket goda för kommande år", uppger förvaltarna som också ser deltagarna i den senaste emissionen som en kvalitetsstämpel.

En annan aktie som man lyfter fram är Bergman & Beving.

"Den stora inneboende potentialen är det som lockar oss med Bergman & Beving. Det kommande halvåret får utvisa om nye VD:n Magnus Söderlind kan öka tillväxttakten, dels organiskt men framför allt via kompletterande och marginalhöjande förvärv. Aktien har stigit 60 procent sedan årsskiftet och vi ser ytterligare signifikant uppsida givet bolagets framtida tillväxtresa", uppger förvaltarna.

Fonden är även delägare i Profoto, ett bolag som noterades under sommaren.

"Marknadens nuvarande värdering av rörelsen, runt 18x, menar vi är fortsatt försiktigt givet de fina tillväxtförutsättningarna, marginalpotentialen och det låga investeringsbehovet", uppger duon.

Adrigo Small & Midcap L/S skriver i övrigt inte om förändringar i portföljen.

Adrigo Small & Midcap L/S, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent-4,86
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER